Een projectaanpak in fases.

De projecten worden gerealiseerd in samenwerking met de opdrachtgever en gespecialiseerde partners voor de fabricage.

Het project wordt fasegewijs uitgevoerd;
Fase 1; product- en procesanalyse en functioneel concept.
Fase 2; technische concept en 3-D visualisatie.
Fase 3; definitief ontwerp en 3-D model.
Fase 4; detail ontwerp en 2-D werktekeningen.
Fase 5; fabricage, 1-ste afname en transport.
Fase 6; installatie, testen, opleiding en 2-de afname.
Fase 7; service en onderhoud.

De projectaanpak leidt tot een optimaal resultaat met beheersing van kwaliteit, levertijd en kosten. Het rendement op uw investering staat hierin centraal.